KONSPEKTY LEKCJI

INFORMATYKA KLASA VI                           

Chmura w intrnecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII  Samorząd terytorialny w Polsce.
INFORMATYKA KLASA VI                             Tworzenie wykresów w MS Excel.
MATEMATYKA kl. VIII                                       Wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa.
MATEMATYKA  kl. V Porównywanie ułamków zwykłych.
JĘZYK ANGIELSKI kl. V Stopniowanie przymiotników.
JĘZYK NIEMIECKI KL. VIII Die gröβten  deutschen Erfindungen.
JĘZYK POLSKI kl. VII

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje… Jana Kochanowskiego opowieść o życiu.