DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA

 

Dzień Babci i Dziadka to szczególne dni w roku, w których wnuczęta pragną wyrazić swoją wdzięczność za  miłość i  trud włożony opiekę nad nimi i ich wychowanie. Z tej okazji  dnia 24 stycznia 2020  roku dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły dla Babć i Dziadków montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem wychowawcy Marzanny Grabowskiej. Na początku zaproszeni Goście obejrzeli prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia ich wnucząt. Potem były wiersze, piosenki i  tańce. Publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje wnuki. Na twarzach Gości widać było ogromną radość i wzruszenie. 

Część artystyczną uświetnił występ starszych uczniów, którzy zaprezentowali swoje talenty muzyczne.  Zostali oni przygotowani do występu przez P. Marię Sobolewską.

Część artystyczna zakończyła się odśpiewaniem „Sto lat” wszystkim zebranym oraz obdarowaniem Gości własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Po zakończeniu części artystycznej Dyrektor Szkoły – P. Maria Trzcińska podziękowała młodym artystom i  złożyła Gościom życzenia. Następnie głos zabrał P. Sławomir Kożuchowski, Dziadek Julii, składając wyrazy wdzięczności za trud i wysiłek włożony przez wnuczęta w przygotowanie tej wzruszającej uroczystości. Słowa mówcy ,,są to chwile, które trudno wyrazić słowami, warto dla takich chwil żyć …’’ utwierdziły nas w przekonaniu, jak ważne są takie spotkania.  Po podziękowaniu Dziadek Julii wręczył wszystkim dzieciom upominki. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno wnuków jak i Dziadków!

W dalszej części uroczystości Goście zostali  zaproszeni na  słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Klasowej Rady Rodziców zaangażowanej w przygotowanie  tej uroczystości.