DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 października 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna i przedstawiciele Rady Rodziców. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym p.Maria Trzcińska poinformowała zebranych o przyznaniu nagród Wójta Gminy Sierpc za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które otrzymali: p. Iwona Szczepańska p. Henryka Rożniak, p. Maria Trzcińska. Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali: p. Anita Marlęga, p. Maria Sobolewska,p. Magdalena Chojnacka, p. Monika Łyczkowska, p. Monika Jagiełło – Salak, a za wzorową pracę w zakresie gospodarczym – pracownicy obsługi szkoły:  p. Elżbieta Szczelaszczyk,p. Tomasz Klonowski. Nagrody zostały wręczone podczas Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej . Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje! Życzenia w stronę nauczycieli skierowała również Pani Aldona Jakubowska - Przewodnicząca Rady Rodziców. Kolejnym punktem był montaż słowno – muzyczny  w wykonaniu uczniów z klas 0 –III przygotowany pod kierunkiem pań: M. Grabowskiej, I. Szczepańskiej, W. Łempkowskiej, G. Koszalskiej i D. Waćkowskiej Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły.