#dlakażdegodziecka

            20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku odbywał się on pod hasłem: Dla każdego dziecka - dzieciństwo!

20.11.1989 rokuOrganizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła Konwencję o prawach dziecka -  najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie, który mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Strażnikiem konwencji jest UNICEF, którego symbolem jest kolor niebieski. Ten kolor wyraża zaangażowanie w obronę praw najmłodszych i jest symbolem Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

W obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka włączyła się także nasza szkoła, organizując specjalne zajęcia edukacyjne mające na celu zwrócenie uwagi na prawa dziecka na świecie. Tego dnia cała społeczność szkolna była ubrana na niebiesko, wyrażając tym samym solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Koordynatorami działań w naszej szkole byli członkowie Szkolnego Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” oraz Samorządu Uczniowskiego z opiekunkami.

Janusz Korczak mawiał: Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat. Cieszymy się, że na twarzach naszych uczniów tak często gości uśmiech. Mamy też nadzieję, że obchody tego święta zwrócą szczególną uwagę na problemy tych, którzy tak często potrzebują przyjaznej i pomocnej dłoni dorosłych.