20 listopada uczniowie klas VII b i VIIIb brali udział w niezwykle ciekawej lekcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu. Lekcja, a właściwie wykład pod tytułem ,,Dnia pierwszego września...80. rocznica wybuchu II wojny światowej”, dotyczyła trudnych lat wojennej okupacji w Sierpcu oraz okolicach, czterokulturowej historii Sierpca, a także, co wzbudziło duże zaciekawienie wśród uczniów, dziejów powstania szkoły w Borkowie Kościelnym. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Jolanta Szulecka i p. Magdalena Chojnacka.