Borkowscy uczniowie finalistami  konkursu na najlepszy wynalazek

Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny dla uczniów obejmujący warsztaty kreatywne na politechnikach i konkurs na wynalazek prowadzony przez firmę Robert Bosch. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, techniki oraz zainteresowanie jej uczelniami technicznymi, co może skutkować  w przyszłości zwiększeniem kadry inżynierskiej w Polsce oraz przyczynić się do promocji uzdolnionych młodych osób.
Najpierw chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Borkowie Kościelnym uczestniczyli wkreatywnych warsztatach na Politechnice Warszawskiej i Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W kolejnym etapie zainspirowani wiedzą zdobytą podczas warsztatów uczniowie przystąpili do konkursu na najlepszy pomysł na wynalazek. Do etapu finałowego zakwalifikowała się drużyna w składzie: Jan Lipka, Sebastian Radwański i Paweł Kwasiborski. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela chemii i fizyki Pani Małgorzaty Korpolinskiej wykonali „Ekobota”. Wynalazek ten służy do segregacji odpadów, oddziela papier od szkła i tworzyw sztucznych. 25 lutego 2020r. w głównej siedzibie Firmy Bosch odbyła się uroczysta gala, podczas której członkowie finałowych zespołów nie tylko zaprezentowali prototypy, ale także opowiedzieli o swoich inspiracjach, które najczęściej znajdowali w najbliższym otoczeniu. Fascynujący jest nie tylko efekt końcowy w postaci prototypu, ale również cały proces tworzenia - od pomysłu do jego realizacji.