WIELKI TEST WIEDZY O JANIE PAWLE II – 100 pytań na 100. Urodziny

 

18 maja 2020r. w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II uczniowie  klas IV-VIII  szkół podstawowych z terenu Gminy Sierpc  sprawdzili swoją wiedzę o Papieżu Polaku. Do Gminnego Testu Wiedzy o Janie Pawle II przystąpiło ponad 60 osób.Patronat nad konkursem objęły władze samorządowe: Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc oraz Mariusz Turalski Starosta Sierpecki.
Konkurs organizowany był z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II.
Test zawierał 100 pytań, losowanych automatycznie, po rozwiązaniu quizu na ekranie komputera uczestnikom wyświetlił się wynik. Uczniowie, rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych. Konkurs pokazał, że  poradzili sobie  oni fantastycznie   ze znajomością faktów i ciekawostek z życia Papieżą Polaka. Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki zostali nagrodzeni, przyznano 15 nagród głównych i 9 wyróżnień. Przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie najmłodszego pokolenia do pogłębiania  wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego Papieża oraz wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży.  Organizatorkami i pomysłodawczyniami wielkiego testu były: Martyna Witkowska, Agnieszka Bajkowska, Anita Marlęga i Małgorzata Korpolińska.