Nasi uczniowie w finale konkursu „Chemik”

Pięcioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chemicznego „Chemik” organizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań chemią, rozwijanie uzdolnień, wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przygotowanie uczniów do nauki w szkole średniej. 6 marca 2020r. Julia Maszerowska, Sebastian Radwański, Igor Olczak, Paweł Wesołowski i Paweł Kwasiborski udali się do Płocka  w celu wzięcia udziału w etapie finałowym konkursu. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Małgorzaty Korpolińskiej, nauczycielki chemii.