GMINA SIERPC LAUREATEM KONKURSU GRANTOWEGO NA UTWORZENIE LOWE, CZYLI Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

1 lipca 2020 r. Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński zawarł umowę z Zarządem Towarzystwa Amicusna powierzenie grantu na uruchomienie Lokalnego Ośrodka Wiedzy      i Edukacji. Gmina Sierpc otrzyma 175 000 zł na utworzenie i funkcjonowanie  pierwszego w gminie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który powstanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym. LOWE to dodatkowa funkcja szkoły polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoła będzie  pełniła funkcję lokalnego ośrodka realizującego ofertę edukacyjną dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Autorkami i pomysłodawczyniami wniosku aplikacyjnego LOWE były Maria Trzcińska i Małgorzata Korpolińska. Wniosek został wysoko oceniony w konkursie grantowym uzyskując 96,75 punktu i uzyskał dofinansowanie już  w pierwszym naborze. Projekt powstał w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach.

 

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej
PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie