POWIATOWY KONKURS „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI”

18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Aby uczcić to niezwykłe wydarzenie, po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, której patronem jest Jan Paweł II, zorganizowała konkurs  „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński. Celem konkursu było przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego Polaka, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju, przedstawienie Jego nauczania z pielgrzymek do Polski i przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych. Uczniowie przedszkola i klas I-V wykonali prace plastyczne, a młodzież z klas VI-VIII przygotowała pokaz multimedialny. Do konkursu wpłynęło kilkadziesiąt prac ze szkół z terenu powiatu sierpeckiego. Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Udział w Konkursie był pięknym znakiem uczestnictwa w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły. Organizatorami konkursu byli: Anita Marlęga, Zofia Gutkowska ksiądz Adam Zaborowski i Małgorzata Korpolińska.