4. marca 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbył się powiatowy konkurs pt. ,,Druga Rzeczpospolita Polska w latach 1926-1939”. Udział w konkursie wzięło dwoje uczniów naszej szkoły: Sebastian Radwański z klasy VIIIa oraz Marcin Prucheński z klasy VIIb. Sebastian Radwański otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę w postaci leksykonu nt. polskiej niepodległości. Po zakończeniu konkursu uczestnicy wysłuchali wykładu pod tytułem „Dzieje kolejnictwa w Sierpcu” pana Michała Webera, dyrektora Pracowni Dziejów Miasta Sierpca.
Fundatorem nagród był Starosta Sierpecki– pan Mariusz Turalski. Uczniowie pracowali pod kierunkiem p. M. Chojnackiej, zaś opiekę nad uczniami podczas konkursu sprawowała p. O. Wilkońska. Gratulujemy