Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.

W związku z tym świętem w naszej szkole  odbyły się lekcje, na których zostały przeprowadzone pogadanki  na temat naszego narodowego języka. Uczniowie poznawali  historię języka polskiego, uczyli się dostrzegać jego piękno i znaczenie w życiu codziennym,  rozwiązywali test, który miał na celu wyłonienie klasowych mistrzów języka polskiego.

      Koordynatorkami tego dnia w naszej szkole były p. Jolanta Szulecka i p. Magdalena Chojnacka.