Podsumowanie akcji  „Z pomocą dla Szymona”

 Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” oraz Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym  zorganizowali akcję charytatywną „Z pomocą dla Szymona”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński. Szymon jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym. W styczniu 2020r. wykryto u niego nowotwór złośliwy. To mięsak Ewinga. Szymon jest teraz w trakcie chemioterapii. Celem  akcji było zapewnienie dziecku pomocy finansowej w walce z chorobą i w późniejszej rehabilitacji.

Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym zwróciła się do placówek oświatowych na terenie powiatu sierpeckiego   o włączenie się w zbiórkę charytatywną. Mimo gwałtownego przerwania działalności szkół spowodowanych pandemią koronawirusa akcja przeszła  najśmielsze oczekiwania. Wszyscy darczyńcy byli bardzo hojni, a wolontariusze  bardzo skuteczni. Podczas akcji „Z pomocą dla Szymona”  zebrano łącznie 5895,73  zł. Kwotę tę przekazano ojcu Szymona 3 czerwca 2020r. Akcję charytatywną koordynowały:  Dyrektor szkoły  Maria Trzcińska oraz Małgorzata Korpolińska, Anita Marlęga i Monika Łyczkowska.

W akcji  „Z pomocą dla Szymona” wzięły udział następujące placówki:

·         Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku

·         Szkolny Klub Wolontariatu „Jeden Drugiemu” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu

·         Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu

·         Publiczne Przedszkole w Studzieńcu

·         Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie

·         Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

·         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Bardzo dziękujemy za przystąpienie do naszej akcji charytatywnej i okazaną przez Państwa pomoc Szymonowi.