„Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj” –ta melodia „Mazurka 3 maja” rozbrzmiewała dziś w całej Polsce w związku z 229. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym roku z powodu panującej pandemii rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzimy inaczej niż zazwyczaj, ale tak, jak nasi przodkowie, nawet w tych trudnych czasach możemy budować pozytywny przekaz tego narodowego święta. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Święta 3 maja, własnoręcznie wykonując biało-czerwone rozety, czyli kokardy narodowe- symbol patriotyzmu. Nasi przodkowie nosili z dumą kokardy narodowe w bardzo ważnych dla kraju momentach, manifestując tym samym przynależność do narodu polskiego. Na lekcjach online z języka polskiego i historii rozmawiano też o współczesnym wymiarze patriotyzmu i roli konstytucji jako ustawy zasadniczej. Warto pamiętać, że Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, iż:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem. Podczas zajęć online uczniowie poznawali także znaczenie Konstytucji 3 maja . Dziękujemy uczniom, że tak chętnie włączyli się w akcję upamiętniania tego szczególnego dnia w roku. Dziękujemy za znak, że #ŁączyNasTakWiele