Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” biorą udział w projekcie  "Czas na aktywność i wspólne działanie”

W dniu 9 lipca 2020 roku dziesięcioro wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką Pani Anity Marlęgi i Pani Małgorzaty Korpolińskiej oraz 20 seniorów - uczestnicy projektu z terenu Gminy Sierpc "Czas na aktywność i wspólne działanie" wzięli udział w warsztatach pn. "Zagubione skarby". Warsztaty odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia "Nasze Ostrowy". Wszyscy przybyli zostali zapoznani z historią regionu i  tradycjami ludowymi oraz obrzędami regionalnymi.

 Następnie grupa udała się do "Wiklinowego zakątku" - tu poznała zasoby przyrodnicze i historyczne okolicy. Dalsza część warsztatów odbyła się we Wiosce Słowiańskiej, czyli żywym muzeum, bez murów, gdzie przyroda, kultura i historia prezentowane są wspólnie w miejscu ich pierwotnego występowania. Tu odbyły się gry i zabawy tematyczne oraz poczęstunek z lokalnych produktów i wytworów stanowiący miły odpoczynek, przerywnik pomiędzy zadaniami.

Projekt "Czas na aktywność i wspólne działanie" realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu i Dziennym Domem Senior + w Szczutowie

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.