Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Inicjatywę uczestnictwa w obchodach DBI zgłosiliśmy na stronie saferinternet.pl. Szkolne obchody DBI w tym roku były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. Przygotowano tematyczne gazetki ścienne na holu korytarza szkolnego oraz w klasach dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z sieci oraz uzależnienia od telefonów komórkowych (fonoholizmu). W klasach I – VIII w ramach godzin z wychowawcą przeprowadzono pogadanki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie klas I-V obejrzeli filmy: „Owce w sieci”, „Necio”, „Plik i folder”, „3…2…1…Internet”, z których dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w internecie, gdzie i u kogo mogą uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapoznali swoich uczniów z serwisem internetowym dla dzieci, poświęconym edukacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie – Sieciaki.pl. Najmłodsi uczniowie skorzystali z informacji dostępnych w serwisie na temat bezpieczeństwa dzieci online: kwestii prywatności, cyberprzemocy, niebezpiecznych treści, hejtu, zakupów online czy nadużywania internetu. W ten sposób dzieci poznały Drużynę Sieciaków i Sieciuchów. Uczniowie klas VI – VIII obejrzeli filmy „Gdzie jest Mimi?”, „Dzień z życia” oraz przygotowany przez uczniów klasy VIIIa film „Nikt nie jest bezkarny”, w którym wystąpili nasi uczniowie. Po projekcji filmów odbyły się pogadanki na temat hejtu i jego konsekwencji, mowy nienawiści, sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach. W ramach tegorocznych obchodów DBI uczniowie klasy VIa przygotowali aplikacje na temat bezpieczeństwa w sieci, netykiety. Przeprowadzili dla młodszych kolegów i koleżanek lekcje, podczas których dzieci mogły zagrać między innymi w Milionerów i odpowiadać na pytania związane z zagrożeniami w sieci. Klasa V przygotowała ulotki na temat bezpiecznego Internetu, sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą. Uczniowie zorganizowali akcję informacyjną podczas której rozdali wykonane przez siebie ulotki uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom. Klasa VI b wykonała plakaty związane z bezpieczeństwem dzieci online. Plakaty te zostały powieszone na korytarzu szkolnym.  Kolejnym działaniem realizowanym w ramach DBI było spotkanie z Policjantem Powiatowej Komendy Policji w Sierpcu, który przeprowadził pogadankę dla uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz prawnych konsekwencji niewłaściwego korzystania z internetu. Omówiono zagrożenia niewłaściwego korzystania przez uczniów z internetu.

Odbyły się również prelekcje z pedagogiem szkolnym na temat ośmieszania, nękania, szantażowania za pośrednictwem internetu.

Podejmowane przez nas działania pozwoliły uświadomić uczniom zagrożenia czyhające na nich w internecie oraz przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu. „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” został przygotowany przez p. Anitę Marlęgę, p. Henrykę Rożniak, p. Milenę Makowską i p. Danutę Waćkowską.