PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO "A OTO POLSKA WŁAŚNIE!"

1 czerwca 2020 roku odbyło się w naszej szkole podsumowanie gminnego konkursu plastyczno – literackiego ,,A oto Polska właśnie!’’ pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc – Pana Krzysztofa Korpolińskiego. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: przedszkola, klasy I –III oraz klasy IV – VIII. Jego celem było promowanie i propagowanie piękna naszej Ojczyzny oraz polskiej mowy, ale również rozwijanie wśród uczniów uzdolnień plastycznych i literackich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez naszą szkołę. Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do sekretariatu naszej placówki.

Koordynatorkami konkursu były: p. Magdalena Chojnacka, p. Grażyna Koszalska oraz p. Oliwia Wilkońska.

Kategoria przedszkola – praca plastyczna

I miejsce – Nikola Klonowska z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

II miejsce – Jakub Rutkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

III miejsce – Anastazja Wysocka z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

Wyróżnienie otrzymał Jakub Zieliński ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Kategoria klas I – III – praca plastyczna

I miejsce – Gabriela Falińska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

II miejsce – Dawid Nowakowski ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

III miejsce – Zuzanna Krajewska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie

Wyróżnienie otrzymali:

Gabriela Barańska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Piotr Piórkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Natalia Szymańska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Kategoria klas IV – VIII – praca literacka

I miejsce– Hanna Borowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

II miejsce– Oliwia Pesta ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie

III miejsce– Jakub Piórkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Wyróżnienie otrzymali:

Sebastian Kuźniewski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Kinga Rososińska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

Julia Trębińska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie