SKS

           

Celem Ludowo – Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS jest kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie i kształtowanie sprawności fizycznej o charakterze ogólnym i specjalnym.  Postawy te uczniowie kształtują poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, nabywanie i doskonalenie umiejętności techniczno – taktycznych w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka oraz lekkoatletyka i ringo.

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Borkowie Kościelnym, LUKS, w latach 2018 – 2021 r. był partnerem podczas realizacji projektów edukacyjnych: Szkolny Klub Sportowy, „Umiem Pływać”, Gimnastyka Korekcyjna, wf za wf.

            Ponadto LUKS w latach 2018 – 2021 , pozyskiwał cyklicznie dofinansowania, ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu, na realizację Borkowskiego Biegu Integracyjnego, który odbywał się podczas Pikników Ekologiczno – Sportowych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym, na boisku szkolnym.

            W roku 2018 Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy LUKS zajął X miejsce w ogólnopolskim konkursie „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej  poprzez wyróżnienie najlepszych projektów pn. „100 lat Niepodległości na sportowo” realizowanych w środowisku wiejskim”.

            W roku 2020 LUKS pozyskał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł w ramach Programu „Klub 2020” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach dofinansowania prowadzone były zajęcia sportowe z piłki nożnej oraz zakupiono sprzęt sportowy.

            W roku 2020 r. LUKS otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim.

            Ponadto w ramach współpracy z Radą Powiatową LZS oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, LUKS współorganizował zawody powiatowe i rejonowe w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną oraz ringo.